กิจกรรมเพื่อสังคม

Baan Nhong Plong School Endowment

CSR with HCAT

Blood Donation

Afforest

Cleaning and Repair at Wat Ladboon