ร่วมงานกับเรา

                           บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่อส่งให้กับบริษัทประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ ต้องการเปิดรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯในตำแหน่งดังต่อไปนี้

No jobs found . . .